اخبار سایت
آرشیو
شماره پنجم نورهان خرداد 1391 (32)
شماره ششم نورهان مرداد1391 (36)
شماره هفتم نورهان آبان 1391 (25)
شماره هشتم نورهان دی 1391 (39)
شماره نهم نورهان بهمن 1391 (41)
شماره دهم نورهان اسفند 1391 (15)
شماره یازدهم نورهان اردیبهشت 1392 (17)
شماره دوازدهم نورهان مرداد 1392 (14)
شماره سیزدهم نورهان مهر1392 (17)
شماره چهاردهم نورهان دی1392 (19)
شماره پانزدهم نورهان فروردین 1393 (31)
شماره شانزدهم نورهان تیر 1393 (17)
شماره هفدهم نورهان مهرماه 1393 (29)
شماره هیجدهم نورهان دی ماه 1393 (18)
شماره نوزدهم نورهان خرداد1394 (31)
شماره بیستم نورهان مهر 1394 (29)
شماره بیست و یکم نورهان فروردین 1399 (45)
شماره بیست و دوم نورهان مهر1399 (31)
شماره ی بیست و سوم نورهان آذر 1399 (47)
شماره ی بیست و چهارم نورهان بهمن 1399 (82)
شماره ی بیست و پنجم نورهان فروردین 1400 (48)
شماره ی بیست و ششم نورهان خرداد 1400 (45)
شماره بیست و هفتم نورهان شهریور1400 (47)
شماره بیست و هشتم نورهان آذر 1400 (75)
شماره بیست و نهم نورهان خرداد 1401 (26)
شماره سی‌ام نورهان دی 1401 (29)
شماره سی و یکم نورهان آذر1402 (39)
تقویم
پنج شنبه ، 31 خرداد ماه 1403
14 ذیحجه 1445
2024-06-20
آمار بازدید کننده
افراد آنلاین : 5468
بازدید امروز: 718
بازدید دیروز: 7510
بازدید این هفته: 38456
بازدید این ماه: 251705
بازدید کل: 15414133
فرم ارتباط


موضوع
نام و نام خانوادگی
ایمیل
شماره تماس
وبلاگ یا سایت
توضیحاتشاعر با غیر شاعر چه جدیتی دارد

                                      

                           هرمز علی پور


 

سعید محمد حسنی من درباره ی دوست نازنین خودم . شاعر معاصر سعید محمد حسنی یا بعبارتی (دکتر – پزشک البته ) چه بگویم ؟

او را از زمان دانشجویی اش در اهواز به دوره یی که من در هفته نامه ی روزان بودم می شناسم . جان شاعر و معرفت و تواضع او را در همان آغاز دریافته بودم تا به امروز که سومین مجموعه ی شعر او فارسی حدود من است را بدست دارم . بعضی قسمت هایی که به من تقدیم می شود بشدت به خلوت غمگینم می سازد . بی آنکه دوستی چون او اندک توقعی داشته باشد . او هنرمندی ذوالفنون است ، موسیقی دان و شاعر . اجراهای او را هم دیده ام و به گفته ی اهل موسیقی کار او در خور و سزاوار است . از او سه کتاب شعر چاپ و پخش شده است و چهار کتاب آماده ی چاپ دارد .

در برنامه یی به مناسبتی او را دیده ام بعد از سالها و متوجه شدم که او در رعایت شان شاعر با غیر شاعر چه جدیتی دارد تا غیر به خود نگیرد بیشتر از او بگویم و سلوک او .

شعر او آمیزه یی از سادگی و سرشاری  تصاویر است شعری ست که از بابت زبان و بیان فضا و وسعت خاص خود را دارد . شعری آکنده از تجربیات روزمره که در دستان ذهن و زبان او تبدیل به شعری می شود که به یکبار خواندن نمی توان به ژرفای اندیشه و اندوه او پی برد . با گذاره ها و بندهایی این چنین :‌

و من شب ها که میان شرم اشیا

تنم را به چوب لباسی آویزان می کنم

می دانم که این روزهای بی زبان خسته اند

بس که پیراهن مرا

در خودشان تکرار کرده اند

شعر او صورت های غنی و زیبایی در زیر کیهان کلمات دارد . در شعر او واژه گان انگار کن شروع تازه و دیگر گونه یی دارد که مختص اوست . او در کشف زوایا و کنج ها بسیار دقیق همراه معرفتی نهان پیش می رود به گونه یی که جز و کل را به بیداری می خواند و بعد در کنار یکدیگر زندگی تازه یی را ارائه می دهد . من قصد تجزیه و تحلیل یا نقد شعر او را نداشته و ندارم تنها خواستم به خودم و دیگران تلنگری زده باشم که امروزه چون گذشته و زمان ما نیست که شاعر را محدود به شهرستان یا جغرافیای کوچکی سازد . هر شاعری چون او با این کارنامه ی کمی و کیفی اول شاعر ایران زمین است و بعد می گوییم او در بهبهان زندگی می کند . من او و شعرش را بشدت دوست دارم و ارج می نهم . از او بسیار در رفتار آموخته ام .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثبت نظرات


موضوع
نام و نام خانوادگی
ایمیل
شماره تماس
وبلاگ یا سایت
توضیحات